A bird is powered by its own life and by its motivation

Kwak ( Nycticorax nycticorax ) te Berlare.


In 2021 broedde een paartje kwak aan het Donkmeer in Berlare. Broedgevallen van kwak in Vlaanderen zijn zeldzaam. Voor de beheerders van het natuurgebied is dit alvast een opsteker en een beloning voor het lopende natuurinrichtingsproject.

De familie Kwak.

De voorbije jaren werden in het gebied al vaker kwakken opgemerkt. Deze kleine, grijszwarte reiger (die haar merkwaardige naam dankt aan het mysterieuze geluid dat ze produceert) werd vooral gespot in de elzenbroekbossen omheen de eendenkooi. Ook in het aangrenzende Berlarebroek - een natuurgebied beheerd door het Agentschap voor Natuur en Bos - werden de voorbije jaren sporadisch kwakken gemeld. Maar echte indicaties voor een broedgeval bleven uit. Dat veranderde in 2021, toen vanaf begin augustus twee volwassen vogels werden gemeld. Even later werden ook twee jonge kwakken opgemerkt die regelmatig door de oudervogels werden gevoederd. Sindsdien vormt ‘De familie Kwak’ een attractie voor heel wat vogelaars. De reigertjes worden vaak waargenomen langsheen het wandelpad naar en doorheen de eendenkooi, rustend en vissend vanaf overhangende dode takken.

Tekst: Vzw Durme.

 

 

Gunther besloot op een zonnige zondag de beide jonkies te gaan opzoeken. Het gebied is imens groot en bij aankomst waren de jongen niet op de afspraak. Ze moesten dus ergens anders de nacht hebben doorgebracht.

Ik wandelde helemaal zuidwaarts tot bijna aan de eendekooi waar ik besloot even halt te houden aan de rand van het moeras. Zowaar stond ik ook in oog met een jonge Kwak. Veel te dicht zelfs om in beeld te brengen met de spottingscope. Even later vloog hij noordwaarts naar de gekende plaats.

Samen met enkele andere vogelliefhebbers hebben we de beide dieren zien actief vissen. Hun geduld werd steeds beloond met een kleine hap. 

Binnenkort zullen ze ook dit broedgebied verlaten en de tocht naar het zuiden inzetten.

Het was een heel leuke ontmoeting ! 

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid