Algemene verkoopsvoorwaarden

Maatschappelijke naam:

Natuurkijkers.be (onderdeel van BVBA Optiek Van Ommeslaeghe, Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde ). Handelend onder de website www.natuurkijkers.be

Maatschappelijke zetel:

Nederstraat 25
9700 Oudenaarde
België

Ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer: BE 0466 441 623
Telefoonnummer: +32 (0)55 61 33 13
E-mailadres: info@natuurkijkers.be

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

1.1. De e-commerce website van Natuurkijkers.be, een BVBA met maatschappelijke zetel te Nederstraat 25, 9700 Oudenaarde , BTW BE 0466 441 623, RPR Oudenaarde , hierna 'Natuurkijkers', biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 1.2. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Natuurkijkers moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Natuurkijkers aanvaard zijn.

1.3. In deze algemene voorwaarden wordt met "Klant" bedoeld: iedere persoon die in hoedanigheid van consument goederen bestelt en/of koopt op de webshop van Natuurkijkers.


Artikel 2: Prijs

2.1. Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

2.2. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 

2.3. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.4. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

2.5. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

2.6. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

Artikel 3: Aanbod

3.1. Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Natuurkijkers niet. Natuurkijkers is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Natuurkijkers is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.2. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

3.3. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Natuurkijkers. Natuurkijkers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

4.1. Bestellen kan uitsluitend door geregistreerde klanten. Wanneer u een bestelling via de website plaatst, wordt deze bestelling per e-mail bevestigd en wordt er een aankoop-overeenkomst gesloten tussen Natuurkijkers en de Klant.

Annulatiekosten staan haaks op dit herroepingsrecht. De termijn van 14 dagen gaat in de dag dat de consument het goed ontvangen heeft, maar dit belet de consument niet zijn herroepingsrecht reeds uit te oefenen voor het ingaan van deze termijn. Dit is een interpretatie van de wettelijke bepaling die door rechtspraak reeds meerdere malen werd bevestigd.

4.2. Voor bestellingen met online-betaling wordt er een bankkost in mindering gebracht. Na deze periode is de bestelling definitief. Deze zal geenszins meer bedragen dan de kost die uit deze betaalwijze voortvloeit voor Natuurkijkers zelf.

4.3. Natuurkijkers is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is en dit zonder verantwoording.

4.4. Betalen kan via de beveiligde betalingspagina van Ingenico met Visa, Mastercard, Dexia Netbanking, ING Home Pay, KBC Online, Bancontact en iDEAL of indien de Klant niet over deze betaalmogelijkheden beschikt, kan gekozen worden voor betaling bij afhaling.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

5.1. Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België.

5.2. Alle bestellingen worden met de grootste zorg behandeld door Natuurkijkers. Behoudens andersluidende overeenkomst, gebeuren leveringen op ons adres: Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde, België. Indien de door de Klant bestelde producten opgestuurd dienen te worden, dan rekent Natuurkijkers 6,40 euro inclusief BTW verzendkosten aan. Aankopen vanaf 75 euro inclusief BTW worden geen verzendkosten aangerekend, ongeacht de afmetingen en gewicht.

5.3. Verzendproces

  • Het verzendproces van Natuurkijkers verloopt via de onderstaande stappen:
  • Uw bestelling wordt zorgvuldig klaargemaakt in ons magazijn te Oudenaarde.
  • Uw bestelling wordt samen met andere Natuurkijkers weborders voor 16u naar  Bpost Oudenaarde gebracht.
  • Uw bestelling wordt samen met andere Natuurkijkers bestellingen door Bpost gesorteerd op basis van de postcodes.
  • Uw bestelling wordt door Bpost bezorgd op het door u opgegeven afleveradres. 

Controleer direct na ontvangst van uw bestelling of het onbeschadigd en compleet geleverd is. Als dit niet zo is, verzoeken wij u vriendelijk zo snel mogelijk contact op te nemen met onze klantendienst om dit te melden.

 

5.4. Bezorgopties

 U kunt uw bestelling laten bezorgen:

  • bij u thuis of ander adres
  • in een Bpost afhaalpunt

 

U kan uw bestelling op een ander adres laten leveren dan uw factuuradres. Nadat u bent aangemeld kan u uw order plaatsen. Daar krijgt u de mogelijkheid om een leveringsadres toevoegen. Uw adresgegevens kan u te allen tijde aanpassen. U heeft dus de vrijheid om uw bestelling te laten leveren op het adres dat op dat moment het beste voor u past. 

Als u uw bestelling bij u op kantoor laat afleveren, zorg er dan voor dat u het volledige adres opgeeft met vermelding van de naam van het bedrijf en eventuele bus invult. Bij een onvolledig adres kan de post de aflevering weigeren.  

Neem zo snel mogelijk contact op met onze klantendienst bij eventuele vragen of opmerkingen.

 

5.5. Levertermijnen

Natuurkijkers garandeert dat alle bestellingen die geplaatst worden vóór 13u tijdens de weekdagen op de dag zelf worden behandeld. Bestellingen die op vrijdagnamiddag of in het weekend geplaatst worden, kunnen pas op de eerstvolgende werkdag behandeld worden. Gelieve hiermee rekening te houden bij het plaatsen van uw bestelling. Natuurkijkers doet er alles aan om uw bestelling zo zorgvuldig en snel mogelijk te behandelen. Gelieve met onze klantendienst contact op te nemen bij eventuele vragen of opmerkingen. 

Bij artikelen die voorradig zijn, bedraagt de leveringstermijn doorgaans 3 werkdagen indien uw bestelling voor 12u bij ons binnenkomt. Dit wil zeggen dat, wanneer u uw bestelling op een werkdag voor 12u ingeeft, u deze na maximum 3 werkdagen reeds kan verwachten.

Bij artikelen die niet voorradig zijn, wordt de Klant binnen de 5 werkdagen medegedeeld op welke termijn het artikel kan geleverd worden. In ieder geval zal de leveringstermijn niet meer bedragen dan 30 dagen na sluiting van de overeenkomst. Als de leveringstermijn van niet voorradige artikelen niet naar wens is, kan de Klant de bestelling zonder meer annuleren. 

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper. 

NOG AAN TE VULLEN.

 

Leveringen worden uitgevoerd door:

Bpost: voor België (bij afwezigheid kunt u uw bestelling de dag erop afhalen in het dichtstbijzijnde postkantoor).

 

5.6. Beschadigingen

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Natuurkijkers.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Natuurkijkers was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1. De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Natuurkijkers. 

6.2. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Natuurkijkers te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

7.1. De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Natuurkijkers.

7.2. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. 

7.3. Als het aangekochte artikel niet naar wens is, kan de Klant op basis van het verzakingsrecht het artikel binnen de 14 werkdagen na levering onder bepaalde voorwaarden terugzenden naar Natuurkijkers, Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde (retourneren) door het invullen van dit retourneerformulier.

7.4. Voorwaarden

Artikelen kunnen op grond van het herroepingsrecht geretourneerd worden, mits in ongeschonden staat. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren (inclusief garantiekaart), gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Doet hij dit niet, wordt hij geacht de betreffende artikelen definitief te hebben gekocht.

7.5. Herroeping

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Natuurkijkers, Nederstraat 20 ,9700 Oudenaarde, tel 055/613313 of info@natuurkijkers.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe geenszins verplicht. 

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Natuurkijkers heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Natuurkijkers, Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

7.6. Terugbetaling

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Natuurkijkers alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Natuurkijkers op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Deze terugbetaling zal geschieden op het rekeningnummer die de teruggestuurde artikels moet vergezellen. Bij verkoopovereenkomsten kan Natuurkijkers wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. De directe kosten van terugzending/retournering zijn voor rekening van de Klant.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Natuurkijkers geboden goedkoopste standaard levering worden niet begrepen onder de ontvangen betalingen van bovenstaande paragraaf en worden bijgevolg uitgesloten van de terugbetaling. Ook bankkosten worden niet terugbetaald.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Natuurkijkers zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Natuurkijkers betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

 Artikel 8: Garantie

 8.1. Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Natuurkijkers biedt 2 jaar garantie aan op verrekijkers, telescopen, sterrenkijkers en microscopen of langer volgens vermelding garantiekaart. Tevens geldt er 2 jaar garantie op apparaten met elektronische componenten. 

8.2. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

8.3. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de Natuurkijkers klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Natuurkijkers.

8.4. Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Natuurkijkers zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 

8.5. De (commerciële en wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

8.6. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. 

 

Artikel 9: Klantendienst 

9.1. De klantendienst van Natuurkijkers is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0) 55 61 33 13, via e-mail op info@natuurkijkers.be of per post op het volgende adres Nederstraat 20, 9700 Oudenaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde

bedragen onmiddellijk en integraal te worden voldaan op het ogenblik van het sluiten

van de overeenkomst. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

10.1. Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Natuurkijkers beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. 

10.2. Onverminderd het voorgaande behoudt Natuurkijkers zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

11.1. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

11.2. Het nalaten op gelijk welk moment door Natuurkijkers om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten. 

 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden 

12.1. Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Natuurkijkers. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 


Artikel 13: Bewijs

13.1. De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.


Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen

14.1. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 

14.2. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

14.3. De rechtbanken van de woonplaats van de Klant zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform .