A bird is powered by its own life and by its motivation

Grauwe Klauwier (Lanius collurio)

De soort is vooral berucht voor het spiesen van zijn prooien (grote insecten, muizen, hagedissen en kleine vogels) op doornstruiken of prikkeldraad om die dan later op te eten.

Grauwe klauwieren broeden in kleinschalige, gevarieerde, halfopen tot open cultuurlandschappen met een rijke flora en fauna waar structuurrijke vegetaties van doornstruwelen, bosjes en alleenstaande struiken domineren. Bloemrijke hooilanden met veel doornhagen behoren in Vlaanderen tot de belangrijkste broedbiotopen. Als nestplaats dienen brede, dichte doornstruiken. ’s Winters vertoeven onze klauwieren in zuidelijk Afrika.

In de Vlaamse Ardennen dook deze vogel sedert 2010 slechts vijf keer op. Eerder in Schorisse, Langmeersen te Oudenaarde, Bachte-Maria-Meerne en nu ook in de Snippeweide te Eine-Oudenaarde.

Dit prachtig mannetje werd opgemerkt door Alexander Devos, die de pleisterde vogel zowaar vanuit zijn tuin kon spotten in een eenzame meidoorn. De vogel vertoeft in een bijgelegen dicht struikgewas om de nacht door te brengen. Menige vogelkijkers konden vanop zijn terras urenlang spotten.

De digiscopiefoto's werden gemaakt achter een Swarovski ATX115 bij een vergroting van 70 maal.
De afstand tot de vogel bedroeg ongeveer 25 meter.

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid