A bird is powered by its own life and by its motivation

Kite Optics APC gestabiliseerde verrekijkers.

KITE OPTICS APC GESTABILISEERDE VERREKIJKER


BESTAANDE STABILISATIE IN VERREKIJKERS.
Gestabiliseerde verrekijkers zijn al vele jaren op de markt te vinden. De meeste van deze bestaande instrumenten zijn echter nooit goed genoeg geweest om gebruikers ertoe te bewegen hun conventionele verrekijkers ervoor in te ruilen.
De reden hiervoor is gemakkelijk aan te wijzen. De nadelen, die verbonden zijn aan deze gestabiliseerde instrumenten, wegen gewoon niet op tegen de voordelen van het stabilisatiesysteem. Denk maar aan het enorme gewicht van deze verrekijkers, hun grotere afmetingen, de veel te korte levensduur van de batterijen, de hoge prijs, enzovoort.

ER MOET EEN MANIER ZIJN OM HET BETER TE MAKEN !
Bij KITE OPTICS weten ze al enkele decennia dat gestabiliseerd observeren wel degelijk een toekomst heeft, en dat het misschien wel de enige weg is die een echte revolutie teweeg kan brengen in de wereld van de observatie-optiek.
De innovatie in verrekijkers heeft de laatste 25 jaar zo goed als stilgestaan. De enige vooruitgang die we in de afgelopen decennia hebben gezien, bestond uit kleine verbeteringen van iets dat al goed was. Hun missie was zo'n 10 jaar geleden duidelijk geworden. Hoe bouwt Kite Optics een gestabiliseerde verrekijkers die jij, in tegenstelling tot bestaande systemen, even comfortabel en zorgeloos kan gebruiken als conventionele verrekijkers.

INNOVATIE.
Veel IS-verrekijkers vertrouwen op grote centraal geplaatste prisma's voor hun stabilisatie, of stabiliseren door lensverschuiving net als cameralenzen.
Dergelijke optische constructies zijn logisch wanneer men stabilisatie wil creëren, maar zijn ook verantwoordelijk voor de grote afmetingen en het hoge gewicht van veel van de bestaande beeldgestabiliseerde verrekijkers. Het stabiliseren van zware optische constructies vergt een enorme hoeveelheid energie van de interne motoren, wat resulteert in een zeer lage autonomie van de batterijen.
Een bijkomend verschijnsel is dat de beweging van een groot en zwaar optisch systeem nogal traag en onnauwkeurig is. Daarom is in de meeste beeld gestabiliseerde verrekijkers de maximale correctiehoek doelbewust beperkt zodat je een nauwkeurig en stabiel beeld krijgt, maar op die manier kan het systeem alleen voor kleine trillingen corrigeren, maar niet voor grote bewegingen zoals windvlagen, een boot, vermoeidheid in de armen, enzovoort. 
Of ... het systeem benut zijn volledige potentieel en biedt een grote correctiehoek die meer dan alleen trillingen kan onderdrukken, maar het beeld is niet nauwkeurig omdat de motoren de zware optische elementen niet snel genoeg kunnen corrigeren. Het beeld komt dus altijd met enige vertraging, bij wijze van spreken, en creëert een zeeziek effect en een onnauwkeurige ervaring.
Kite Optics hun idee was om kleine en compacte Schmidt Pechan dakkantprisma's te gebruiken, net zoals we ze zien in hedendaagse topklasse conventionele verrekijkers. Dit maakt grote correctiehoeken mogelijk met een ongeziene nauwkeurigheid. De fysieke uitdagingen om dit te bereiken waren echter niet te overzien, en konden alleen mogelijk worden gemaakt dankzij een volledig nieuw inzicht, gepatenteerde software gecombineerd met state-of-the-art technologie op het gebied van gyrosensoren en versnellingsmeters.
Het optische systeem van de KITE APC wordt niet simpelweg passief gestabiliseerd door een gyroscoop. De KITE APC verrekijker is als het ware een actief systeem. Talrijke sensoren, aangestuurd door een complexe software, detecteren de positie in de ruimte van zowel de optische elementen, als afzonderlijk die van het chassis en het interne optische pad. Hierdoor kan een bijzondere harmonie tussen de componenten tot stand worden gebracht, wat resulteert in een ongekende efficiëntie van de stabilisatie. We kunnen bijna zeggen dat het toestel op bewegingen anticipeert, in plaats van ze alleen maar te corrigeren na een gedetecteerde beweging.

Het is in staat om zowel kleine trillingen als grote bewegingen te corrigeren, met een ongekende snelheid en precisie.

EEN REVOLUTIE VAN WAT ER AL BESTOND:

1. In stabilisatie.
Het compacte APC-systeem past micronauwkeurigheid toe op een cardanische ophanging die kan bewegen met de ideale correctiehoek die ze hebben berekend. Het is in staat om zowel kleine trillingen als grote bewegingen te corrigeren, met een ongekende snelheid en precisie. Het combineert het beste van alle bestaande systemen. Er is geen sprake meer van zeeziekte-effect, traag beeld, of de onmogelijkheid om bewegingen te corrigeren die groter zijn dan louter kleine trillingen.

2. In batterijautonomie.
Kite Optics de tot nu toe standaard autonomie van de batterij met 30 tot 60 maal verlengd. Bovendien is de KITE APC uitgerust met een automatische hoekdetectie, die tijdens het gebruik veel batterijvermogen bespaart. Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld wanneer u het nodig hebt, en wordt uitgeschakeld wanneer u stopt met observeren. Een intensieve gebruiker zal de 2 AA batterijen slechts enkele malen per jaar moeten vervangen. Voor optimale prestaties raden zij lithium AA-batterijen aan, die overal ter wereld kunnen worden gevonden.

3. In afmetingen en gewicht.
Kite Optics is erin geslaagd om de afmetingen en het gewicht van de toestellen te reduceren tot minder dan de helft van de bestaande beeldstabilisatoren. KITE beeld gestabiliseerde verrekijkers zijn even compact en zelfs lichter dan standaard dakkant verrekijkers met gelijke objectiefdiameter. Dit wordt uiteraard mogelijk gemaakt door het gebruik van het schmidt Pechan dakkantprisma.

4. In optische prestaties.
Zoals andere KITE toestellen, genieten de gestabiliseerde verrekijkers van een onberispelijke glaskwaliteit. De glasoppervlakken zijn behandeld met de KITE MHR ADVANE coatings, die uitstekende optische prestaties garanderen. Het gezichtsveld wordt gekenmerkt door een natuurlijke kleurweergave en een uitstekende scherpte. Het licht verzamelend vermogen is gewoon opmerkelijk voor een 42mm lens.

5. In het gezichtsveld.
De grootte van het gezichtsveld is belangrijk bij standaard verrekijkers. Hoe groter het beeldveld, hoe gemakkelijker het is om een object te vinden en in beeld te houden. Bij gestabiliseerde verrekijkers wordt dit echter een stuk minder belangrijk, omdat de stabilisatie de onnauwkeurigheid van uw handen volledig wegneemt.
Zij hebben echter veel moeite gedaan om voor de APC verrekijkers een royale Field Of View te creëren. Voor velen kunnen de waarden in de technische tabel op het eerste gezicht klein lijken. Bedenk echter dat u de grootte van het beeldveld moet relateren aan de vergroting, die bij APC-verrekijkers meestal groter is dan bij standaardverrekijkers. Zo zien we bij de 16x42 een schijnbaar gezichtsveld van 50°. Dat is in overeenstemming met de betere waarden die we vinden in de traditionele 10x42 verrekijkers van vandaag.

6. In de prijs.
De compactheid en efficiëntie van het systeem zorgen ervoor dat we de prijs aanzienlijk laag kunnen houden. De KITE APC garandeert een onklopbare prijs/kwaliteit verhouding, maar bovenal een ongeziene prijs/prestatie verhouding. Het goed doordachte stabilisatiesysteem biedt een enorme meerwaarde

 

GESTABILISEERD VS CONVENTIONEEL - DE ESSENTIE VAN OBSERVATIE-OPTIEK.

Nu alle nadelen van de bestaande gestabiliseerde verrekijkers uit de weg zijn geruimd, wordt beeldgestabiliseerd kijken de nieuwe norm in observatie-optiek. 
Wat Kite Optics betreft is er geen enkele reden meer om in de toekomst nog zonder de nieuwe stabilisatietechnologie te observeren.
De essentie van waarnemen met een verrekijker of telescoop is om dichter bij een object te komen dat we met het blote oog niet kunnen waarnemen, of waarvan we weinig details kunnen waarnemen, vanwege de afstand. De kwaliteit van de waarneming is de essentie. Het vermogen om iets vast te stellen en te zien dat anders niet zichtbaar is.
Deze waarnemingskwaliteit wordt beïnvloed door 3 criteria: stabiliteit, vergroting en helderheid. Het is geen verrassing dat de criteria waarbij stabiel wordt waargenomen de conventionele manier van kijken ver achter zich laat.


1. Stabiliteit.
Het behoeft weinig uitleg dat kijken naar iets dat stilstaat gemakkelijker is dan kijken naar iets dat voortdurend in beweging is. Zelfs bij een lage vergroting zijn conventionele verrekijkers beperkt tot een bepaalde grens van beeldkwaliteit, afhankelijk van hoe stabiel de handen van de gebruiker zijn, de hartslag, de weersomstandigheden van het moment, en andere externe factoren.
Het beeld door een convectieverrekijker kan even scherp of even helder zijn, maar zolang dat beeld beweegt, zal het moeilijker zijn details te zien dan op een stilstaand beeld, zelfs als dat stilstaande beeld van mindere kwaliteit is.
Het is veilig om te zeggen dat er geen conventionele verrekijker ter wereld is waarbij u ook maar in de buurt komt van de waarnemingskwaliteit en het vermogen om te identificeren, uit de vrije hand, als met een goede gestabiliseerde verrekijker.

2. Vergroting.
De vergroting van conventionele verrekijkers wordt gekozen op basis van stabiliteit en helderheid. De grenzen van conventionele verrekijkers liggen bij 10x of 12x, omdat hogere vergrotingen niet stabiel kunnen worden gehouden door de menselijke hand.
Hoe dichterbij we een object bekijken, hoe beter we het kunnen identificeren en de details ervan kunnen ervaren. In het bovenstaande punt hebben we geleerd dat conventionele verrekijkers in dit opzicht beperkt zijn. Met gestabiliseerde verrekijkers is dit van de baan en kunnen we tot vergrotingen gaan die twee keer zo hoog zijn als bij conventionele verrekijkers, terwijl we toch van een perfect stabiel beeld kunnen genieten.

3. Diameter / helderheid.
Een uitzonderlijk fenomeen doet zich voor bij gestabiliseerde verrekijkers. Uit studies blijkt dat het menselijk oog en de hersenen door een stabiele baan van het licht veel meer licht kunnen absorberen dan normaal. Men kan dus stellen dat een optisch systeem binnen een gestabiliseerde verrekijker van 42 mm de gebruiker veel helderdere beelden biedt dan een conventionele verrekijker met grotere objectieflenzen. Dit fenomeen is gemakkelijk vast te stellen bij het observeren van sterren bijvoorbeeld.

TRADITIES OVERBOORD
Sinds het ontstaan van verrekijkers zijn mensen gedwongen de vergroting en diameter te kiezen op basis van stabiliteit en helderheid. Zo ontstonden tradities in verrekijkerconfiguraties waar we niet meer omheen konden.
Een goed voorbeeld zijn de typische 7x50 marine verrekijkers. Een vergroting van 7x werd een vast kenmerk vanwege de instabiliteit op zee. Deze lage vergroting optimaliseert de stabiliteit en de grootte van het gezichtsveld, die absoluut noodzakelijk zijn als men een object in golfbeweging wil waarnemen. Op zee kijkt men echter naar enorme afstanden, een grote tegenspraak wanneer men gebonden is aan een lage vergroting.
Vogelaars zitten vast aan een vergroting van 8x en 10x, eenvoudigweg vanwege het gebrek aan stabiliteit, en omdat hogere vergrotingen ten koste zouden gaan van de helderheid van de nog altijd draagbare 42mm verrekijker. Ook hier geldt dat met gestabiliseerde technologie de vergroting kan worden verhoogd zonder aan helderheid in te boeten.
Met gestabiliseerde verrekijkers kunt u alle bestaande regels overboord gooien bij het kiezen van een verrekijker. Hoge vergrotingen worden een mogelijkheid voor elk type gebruik. De diameter hoeft niet langer dezelfde maatstaf te zijn voor de helderheid. Waarnemingen zijn nog nooit zo gedetailleerd geweest.


CONCLUSIE
Elk criterium dat de kwaliteit van een waarneming bepaalt, wordt rechtstreeks beïnvloed door de stabiliteit. Elk criterium dat van belang is bij de configuratie van verrekijkers wordt rechtstreeks beïnvloed door de stabiliteit.
Het feit dat zij vandaag verrekijkers kunnen bouwen die het stabiliteitsprobleem volledig uit de wereld helpen, en tegelijkertijd alle bekende nadelen van eerdere gestabiliseerde verrekijkers in voordelen omzetten, betekent dat er een revolutie is begonnen.
Stabiel kijken opent een nieuwe wereld van waarnemen die geen enkele conventionele verrekijker kan evenaren. Wat je observeert, zal je nu van veel dichterbij kunnen waarnemen. Een beeld dat zo kalm en helder is dat je de details in je op kunt nemen alsof je er vlak naast staat.
De toekomst is gestabiliseerd ! 

Natuurkijkers.be biedt 4 APC modellen aan.  Klik hier voor een overzicht. Voor de beste verrekijkers moet je bij Natuurkijkers zijn, met onder meer goede Kite verrekijkers en kwalitatieve Swarovski verrekijkers

Deze website maakt gebruik van cookies! Meer details over onze cookies kan je terugvinden in onze cookiebeleid